_Driving your interests

ATL Renting

Assurez la mobilité de votre entreprise de manière intelligente, sûre et durable.
Louez les meilleurs tracteurs, semi-remorques, châssis ou camionnettes pour votre entreprise
Headquarters

ATL Renting

ATL Renting nv
Industrieweg 122
Poort West-Limburg 1335-1337
3980 Tessenderlo
Belgique

+32 (0) 11 45 65 20
info@atlrenting.be

BE 0459.913.721

Politique de confidentialité

Chez nous, vos données sont entre de bonnes mains.

Lorsque vous visitez notre site web, nous recueillons vos données personnelles lorsque cela est nécessaire. Nous les utilisons alors aux fins pour lesquelles nous en avons besoin. Parce que nous nous soucions autant que vous de ces données, nous faisons tout ce qui est possible pour les protéger et pour vous informer sur la manière dont nous avons l’intention de les utiliser.

Des questions ?

Si vous avez des questions à ce sujet ou un doute, n’hésitez pas à nous contacter: info@atlrenting.be.

ATL Renting, sise Industrieweg 122 à 3980 Tessenderlo

Données à caractère personnel que nous traitons

ATL Renting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over uw surfgedrag
  • Internetbrowser en apparaat type
Données à caractère personnel spéciales et/ou sensibles que nous traitons

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@atlrenting.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Dans quel but et sur quelle base traitons-nous les données à caractère personnel ?

ATL Renting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • ATL Renting analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • ATL Renting volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
Prise de décision automatisée

ATL Renting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ATL Renting) tussen zit.

Pendant combien de temps nous conservons les données à caractère personnel

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang het nodig is om aan de doeleinden van onze verwerkingen te voldoen. Tenzij er wettelijk een langere bewaartermijn vereist of toegelaten is.

Partage de données personnelles avec des tiers

ATL Renting verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, ou techniques similaires que nous utilisons

ATL Renting gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ATL Renting gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Meer hierover in ons cookiebeleid.

Consulter, modifier ou supprimer des données

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ATL Renting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@atlrenting.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregister nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ATL Renting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl

Comment nous protégeons les données à caractère personnel

ATL Renting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@atlrenting.be.

© All rights reserved | ATL Renting nv | Industrieweg 122 - 3980 Tessenderlo, Belgique | | Branded by MENTALL |